ליווי מקצועי

אנו מקפידים כי עובדי הארגון יצמדו לעובדות ואך ורק בעובדות כפי שאנו מלקטים אותם ממקורות אמינים ומקובלים.
הארגון יציג ללקוחותיו מידע מאומת, אשר נבדק ולא מפוברק בכל צורה, המידע ייאסף ממקורות מקובלים, מורשים בעלי ניסיון וחשיבות בנושא.
בנקודה זו, יתחייב הארגון לשמור על שמירת פרטיות הלקוחות, המוגנת על פי הגנת הפרטיות.