בית השקעות בנדל"ן


בית השקעות בנדל"ן

כחלק מרציונל 'הקניה' של הארגון, חושבים מנהליו על מכירת חלק מההשקעה גם למשקיעים פרטים באשר הם, עבור כך נעשה חישוב של רווחיות, כדאיות, ניהול סיכונים עבור הלקוח.
מעמד זה מחייב בדיקות עומק, הבנה מקצועית, שקיפות, רצון לחלוק את האמור עם הלקוח.

הארגון מסתמך בבדיקותיו על אנשי מקצוע מובילים, ידע של שנים הנצבר אצל מנהליו, מקורות מוסמכים ומחקרים הנעשים מפעם לפעם.
על כל העובדים מוטלת אחריות לתרום להתנהלות התקינה של הארגון ולסייע בשמירה על מוניטין של יושר, שקיפות, הוגנות ומקצועיות.