פרויקט חדרה חד / 1800 - הסתיים בהצלחה


בית השקעות ELG - חדרה חד / 1800

פרויקט חדרה חד / 1800 - הסתיים בהצלחה
פרויקט פארק תעשיה ומסחר חדרה
ELG מציעה פרויקט מסחרי ייחודי בצמידות לנחל חדרה ואזור התעשייה הקיים.
במקביל לצמיחה המטאורית של חדרה כעיר מגורים באיכות חיים גבוהה, יוזמת ומממנת עיריית חדרה בשנים האחרונות את תוכנית "חד/ 1800 " המיועדת להרחבת אזור התעשייה הצפוני של העיר ב 1,100- דונם.
תוכנית "חד/ 1800 " הינה תכנית מודרנית כדוגמת פארק קיסריה ואזור תעשייה הרצליה פיתוח, וכוללת משרדים, אזורי מסחר, מבני לוגיסטיקה, פאור סנטר, מתקני ספורט ונופש ותעשייה קלה. המקום בעל נגישות גבוהה והוא קרוב לכבישים בין עירוניים רבים, ולתוואי תחנת הרכבת.

ההזדמנות העסקית
עיקרי ההצעה:
תכנית ההרחבה חד/ 1800 הינה תכנית מפורטת אשר מטרתה הינה הרחבת אזור התעסוקה הצפוני של חדרה. התכנית נמצאת על קרקע אשר אושרה ע"י הוועדה המחוזית מתוקף תכנית מתאר חד/ 2020  וסומנה כמתחם תכנון 26B.  תכנית זו מאפשרת הזדמנות נדל"ן אמיתית, בלעדית וחד פעמית לרכוש היום את הקרקע ובתקופה קצרה יחסית מעניקה אפשרות בטוחה ליהנות מרווחים גדולים במיוחד.
התוכנית כאמור כוללת שטח של 1,100 דונם ובהם בין היתר מבני מסחר, תעשיה עתירת ידע ותעסוקה.

ההזדמנות:
רכישת קרקע בעלת תוכנית מתאר מאושרת במחיר נמוך יחסית הנמצאת בהליך תכנוני מתקדם לקראת היתרי בניה.
האזור יציע פתרונות תעסוקה בעיר חדרה, אשר נמצאת בקצב בניה מואץ ופנומנלי בכל הקשור למגורים אך בעלת מחסור גדול בשטחי תעסוקה (כיום רק 10% מתושבי העיר עובדים בחדרה).
הקרקע היא פרטית ותירשם ע"ש הלקוח בטאבו מיד לאחר הרכישה.

צפי:
לפי דו''ח שמאי שנערך ע"פ תקן 22 מיום 04.11.2016 המהווה חלק מהסכם הרכישה, במסגרת סעיף  12.6.5 לדו"ח ,מצוין כי הצפי למימוש הינו כ 4-5 שנים מיום עריכת השומה.

שים לב: הפרויקט הסתיים ואיננו משווק כעת.
הקרקע אינה זמינה לבניה.