לירון יוסף


מנהלת פעילות שימור לקוחות

רקע ניהולי בנושא של שימור לקוחות, ניהול צוות של למעלה מ 300 איש בתחום.

פועלת לשימור לקוחות ומשקיעי הארגון.
אמונה על צוות של למעלה מ 12 איש.