אודות


אודות חברת ELG , בית השקעות בנדל"ן, ELG

קבוצת E.L.G בית השקעות נדל"ן הינה חברה בבעלות משותפת של מר יוחאי אפינגר ומר אלחנן ליזרוביץ.
עיקר פעילותה של חברת ELG בית השקעות בנדל"ן, הוא באיתור נכסים בעלי פוטנציאל השבחה גבוה, בין היתר, במצב של שינוי סטטוס והגדלת אחוזי בניה,
החברה רוכשת נכסים אלו ומציעה למשקיעים להצטרף אליה כחלק ממימון העסקה ובכך למצב את המשקיע מיד בתחילת תהליך ההשבחה למען מינוף הרווח.
כמדיניות גורפת ואדוקה, חברת ELG בית השקעות בנדל"ן, מממנת מכיסה חלק גדול מהעסקה ובכך מהווה שותפה פעילה למשקיע וזה מה שמבדל אותנו משאר
החברות הפועלות בתחום.
החברה מציעה מדי פעם פרויקטים שונים וכמדיניות פונה דבר ראשון למשקיעים הקיימים בחברה כך שמבחינתה חוג המשקיעים הקיים הינו שותף לאורך זמן.

פרויקטים בהם היינו מעורבים:

תוכנית חד/ 1800 "פארק תעשייה ומסחר חדרה" – 50 דונם
בנימינה - 24 דונם
רח / 2025 רחובות – 32 דונם
הר / 1202 הוד השרון – 36 דונם
ירושלים – 8 דונם
פרדס חנה כרכור – 20 דונם

קוד אתי חברת ELG 

חשוב לציין: הנתונים המפורטים  באתר זה אינם מהווים משום  הערכה ו/או תחזית מצד החברה,  ומבוססים על דו"ח שמאי
ועל פי מקורות זמינים כפי שנחקרו כגון הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, רשות המיסים, אתר עיריית חדרה כמפורט בצד כל אחד מהחומרים.
לפיכך אין לראות בנתונים אלו משום התחייבות או המלצה כל שהיא של החברה או של מי מעובדיה ואין החברה נוטלת כל אחריות בדבר אמינותם ו/או מידת דיוקם.